Biomasa v trvale udržitelné krajině – výuka fotosyntézy ve vodě a na souši k poznání úlohy rostlin v krajině pro střední školy

Inovativní interaktivní učebnice přináší nový  přístup k výuce fotosyntézy.  Fotosyntéza je představována z pohledu rostlinné biomasy a  její role ve využití sluneční energie v kontextu celé krajiny.  Rostlinná biomasa vzniká díky unikátní schopnosti rostlin vázat  životadárnou energii Slunce v procesu fotosyntézy a přeměňovat ji na  energii chemických vazeb organických sloučenin,  z nichž  rostliny vytváří své tělo.  Učebnice přináší množství pohyblivých animací a vizualizací, které  studentům umožňují získat ucelený pohled na fotosyntézu v ekologických souvislostech a své znalosti si upevnit a ověřit pomocí interaktivních cvičení.  Na rozdíl od klasického přístupu se učebnice nesoustředí na biochemické procesy na úrovni chloroplastu, byť i ty jsou pro úplnost uvedeny,  nýbrž na využití sluneční energie pro fotosyntetickou tvorbu biomasy v souvislosti s dalšími procesy přeměny sluneční energie v krajně, především nejmohutnějším z nich, transpirací. Učebnice je určena jak k využití ve školní výuce vedené učitelem, tak i k samostudiu studentů. Výuka s využitím učebnice může být doprovázena praktickými úlohami, které jsou obsaženy v Metodice pro učitele k této učebnici.