Biomasa v trvale udržitelné krajině – výuka fotosyntézy ve vodě a na souši k poznání úlohy rostlin v krajině pro základní školy - Metodika pro učitele

Tato metodická příručka je určena vyučujícím, kteří pracují s interaktivní učebnicí Biomasa v trvale udržitelné krajině: výuka fotosyntézy ve vodě a na souši k poznání úlohy rostlin v krajině pro  základní školy, dostupné na adrese: https://fotosyntezavkrajine.cz

Metodika je připravena formou didakticky zaměřených komentářů k jednotlivým kapitolám této učebnice.  Jejím cílem je především usnadnit vyučujícím práci s učebnicí. Metodické poznámky a komentáře vycházejí ze závěrů testování této učebnice v praxi na základních školách a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií během jejího vývoje. Součástí této metodiky jsou také didaktické návody na tři praktické terénní i laboratorní úlohy, včetně pracovních listů, které je možno stáhnout. Vzhledem k tomu, že praktické úlohy zahrnují také práci s měřicími přístroji, připojujeme rovněž charakteristiky v praxi ověřených, jednoduchých a cenově dostupných přístrojů pro školní výuku.
Praktické úlohy jsou metodicky zpracované s využitím moderních didaktických přístupů orientovaných na žáka (STEM, badatelská a projektová výuka).