Biomasa v trvale udržitelné krajině – výuka fotosyntézy ve vodě a na souši k poznání úlohy rostlin v krajině pro základní školy

Inovativní interaktivní učebnice přináší nový  přístup k výuce fotosyntézy.  Fotosyntéza je představována z pohledu rostlinné biomasy a  její role ve využití sluneční energie v kontextu celé krajiny. Na rozdíl od klasického přístupu se učebnice nesoustředí na  rovnici fotosyntézy, ale na využití sluneční energie pro fotosyntetickou tvorbu biomasy (růst rostlin) v souvislosti s dalšími procesy přeměny sluneční energie v krajině, především nejmohutnějším z nich, výparem vody z listů. Učebnice přináší množství pohyblivých animací a vizualizací, které  studentům umožňují získat ucelený pohled na fotosyntézu v ekologických souvislostech a své znalosti si upevnit a ověřit pomocí interaktivních cvičení. Žáci se například dozvědí, proč jsou rostliny zelené, jak roste a chladí strom, proč  se krajina bez rostlinné biomasy v létě přehřívá a vysychá či co je to vodní květ a jak vzniká. Učebnice je určena jak k využití ve školní výuce vedené učitelem, tak i k samostudiu žáků. Výuka s využitím učebnice může být doprovázena praktickými úlohami, které jsou obsaženy v Metodice pro učitele k této učebnici.