Biomasa v trvale udržitelné krajině – výuka fotosyntézy ve vodě a na souši k poznání úlohy rostlin v krajině pro střední školy - Metodika pro učitele

Komentovaný průvodce interaktivní učebnicí  určený učitelům SŠ. Didaktické komentáře k jednotlivým kapitolám zahrnují upozornění na problémy ve výuce a zjištěné žákovské miskoncepce, s nimiž pak učitelé mohou za pomoci interaktivní učebnice pro SŠ lépe pracovat.  Součástí jsou  návody na tři praktické úlohy metodicky zpracované s využitím moderních didaktických přístupů orientovaných na žáka (STEM, badatelská a projektová výuka). Úlohy využívají měření pomocí  jednoduchých, cenově dostupných digitálních měřících přístrojů, jejichž bližší specifikace je uvedena a jsou doprovázeny pracovními listy, které je možno vytisknout i pro použití v terénu či  školní laboratoři.